Jeritan korban phk

Rakyat bisa mati, bukan karena Covid19 tapi mati karena kelaparan

Sami abi ge di PHK tos bade ka 3 bulan teu damel anu kedahna tunjangan 2 x gaji mung di pasihan 1x gaji … tos teu gaduh cecekelan kanggo tuang . Rt terkait tutup mata di anggap mampu padahal patuangan kekebekan hyong di isian . Anu kenging bantosan teh jalmina eta eta keneh anu kenging bantosan BLT dana desa sareng bantosan anu sanesna hoream ngadata duka kumaha

1 Like